Chuyên ngành

Loại hình công việc

Nơi làm việc

Tuyển dụng việc làm và thực tập ngành Âm nhạc - Nghệ thuật - Điện ảnh

Chuyên ngành Loại hình công việc Trình độ Nơi làm việc

Cộng Tác Viên Quay, Edit Phim

Công ty Swiss Post Solutions

Âm nhạc - Nghệ thuật - Điện ảnh Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem