Công ty TNHH General Motors Việt Nam
Tuyển dụng việc làm và thực tập tại Công ty TNHH General Motors Việt Nam

Tuyển dụng việc làm và thực tập tại Công ty TNHH General Motors Việt Nam

Công ty TNHH General Motors Việt Nam (www.chevrolet.com.vn) là thành viên của Tập đoàn General Motors (www.gm.com), một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Tập đoàn GM hoạt động tại hơn 120 quốc gia với hơn 200.000 nhân viên. Tại Việt Nam, Công ty TNHH General Motors Việt Nam được chính thức đổi  tên từ năm 2011, với gần 400 nhân viên làm việc tại hai miền Bắc– Nam, nhằm đảm bảo và mở rộng sự hiện diện của thương hiệu General Motors tại Việt Nam và trên toàn cầu. 

Các tuyển dụng đang hiển thị

Vị trí

maps-generator.com/ro

Video giới thiệu nhà tuyển dụng