Công Ty Cổ Phần Sách Alpha
Tuyển dụng việc làm và thực tập tại Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Tuyển dụng việc làm và thực tập tại Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Công ty cổ phần Sách Alpha (Alpha Books Joint-Stock Company – gọi tắt là Alpha Books) do một nhóm trí thức trẻ thành lập ở Hà Nội năm 2005 với niềm tin: Tri thức là Sức mạnh. Thông qua việc giới thiệu các tác phẩm có giá trị của thế giới, Alpha Books mong muốn trở thành nhịp cầu nối nguồn tri thức nhân loại với dân tộc Việt Nam.

Các tuyển dụng đang hiển thị

Vị trí

maps-generator.com/ro

Video giới thiệu nhà tuyển dụng