CN CT CPTM Nguyễn Kim - Trung Tâm Kinh Doanh Tổng Hợp Nguyễn Kim
Tuyển dụng việc làm và thực tập tại CN CT CPTM Nguyễn Kim - Trung Tâm Kinh Doanh Tổng Hợp Nguyễn Kim

Tuyển dụng việc làm và thực tập tại CN CT CPTM Nguyễn Kim - Trung Tâm Kinh Doanh Tổng Hợp Nguyễn Kim

Nguyễn Kim đã và đang trở thành một sức mạnh kinh tế nổi bật với nhiều thành tựu được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với tầm nhìn "Trở thành Công ty số 1 cách biệt tại Việt Nam trong lĩnh vực Bán lẻ và kinh doanh Trung tâm Thương mại", với kế hoạch "Cất cánh - phát triển Công ty", Nguyễn Kim hân hoan mở rộng cửa chào đón những nhân tài có thiện chí hợp tác cùng phát triển sự nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và chế độ lương thưởng, đãi ngộ vượt trội. Tên người liên hệ: Ms. Thảo

Các tuyển dụng đang hiển thị

Vị trí

maps-generator.com/ro

Video giới thiệu nhà tuyển dụng