Chuyên ngành

Loại hình công việc

Nơi làm việc

Tuyển dụng thực tập ngành Công nghệ thông tin

Chuyên ngành Loại hình công việc Trình độ Nơi làm việc

TUYỂN THỰC TẬP NGÀNH CNTT

Công ty TNHH PTPM Shin Way

Công nghệ thông tin Thực tập Đại học Hồ Chí Minh Xem

[HCM] TUYỂN THỰC TẬP SINH – WEB DESIGNER

Công Ty TNHH Solazu

Mỹ thuật - Thiết kế Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

PowerGate Software tuyển Junior Dev

PowerGate Software

Công nghệ thông tin Thực tập Cao đẳng Hà Nội Xem

Quality Assurance Intern

Siten JSC.

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hà Nội Xem

Website development internship (paid)

CEL Consulting Vietnam

Mỹ thuật - Thiết kế Thực tập Đại học Hồ Chí Minh Xem

Thực tập - học việc CNTT ( có phụ cấp)

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Đầu tư Thắng Thắng

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

Tuyển thực tấp sinh QT Nhân sự

Công ty TNHH MTV Đào tạo An ninh mạng và Quản trị mạng Athena

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

Tuyển Thực tập sinh Quản trị Marketing

Công ty TNHH MTV Đào tạo An ninh mạng và Quản trị mạng Athena

Kinh tế Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

Tuyển thực tập sinh Công Nghệ Thông Tin

Công ty TNHH MTV Đào tạo An ninh mạng và Quản trị mạng Athena

Thương mại - Bán hàng Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

THỰC TẬP - HỌC VIỆC CNTT (có phụ cấp)

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Đầu tư Thắng Thắng

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

THỰC TẬP - HỌC VIỆC ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI, GAME (có phụ cấp)

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Đầu tư Thắng Thắng

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

THỰC TẬP - HỌC VIỆC GIS (có phụ cấp)

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Đầu tư Thắng Thắng

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

Tuyển Thực tập Sinh CNTT

Công ty TNHH MTV Đào tạo An ninh mạng và Quản trị mạng Athena

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

Thực tập – học việc GIS (có phụ cấp)

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Đầu tư Thắng Thắng

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem

Tuyển Thực Tập Sinh QTKD

Công ty TNHH MTV Đào tạo An ninh mạng và Quản trị mạng Athena

Công nghệ thông tin Thực tập Tất cả trình độ Hồ Chí Minh Xem